Działania

Jednym z przedmiotów działania organizacji jest ochrona i promocja zdrowia

logo1logo1 (http://www.sirsz.uj.edu.pl)

Projekt SIRS-Z System Informatyczny Redukcji Szpitalnych Zakażeń jest realizowany przez konsorcjum naukowe w skład którego wchodzą Uniwersytet Jagielloński, CIOP – Państwowy Instytut Badawczy, Stowarzyszenie „Spons Iuventa” z konsultantem Karolinska Institutet/Uniwersytet Sztokholmski a jego celem jest opracowanie innowacyjnego programu wspomagającego pracę szpitalnego zespołu epidemiologicznego. Finansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozwala nam na darmowe opracowanie i dalsze użytkowanie (na wolnej licencji) indywidualnego środowiska informatycznego dla Szpitalnego Komitetu ds. Zakażeń Szpitalnych, a w gestii szpitala pozostaje jedynie udostępnienie odpowiednich niepersonalnych danych. Chodzi nam o bezpłatne wdrożenie  „SIRS-Z” . Tworzymy narzędzie (naukowe – niekomercyjne) do szacowania ryzyka zakażenia szpitalnego. Taka inteligentna epidemiologia na podstawie rozwijanych m.in. na szwedzkich danych algorytmów.

logo2animacja (1)

System Informatyczny Redukcji Seksualnych Zakażeń (http://gulakov.cba.pl/ankieta.php).

Naszym celem jest stworzenie darmowych aplikacji komputerowych które pozwalałaby określać prawdopodobieństwa zakażenia chorobami przenoszonymi drogą płciową  W przypadku aplikacji „seksualnej”  użytkownik ma za zadanie wypełnić krótką ankietę online, bądź offline na uprzednio zainstalowanej na telefonie aplikacji, a w wyniku utrzyma numeryczne prawdopodobieństwo oszacowane na podstawie naszego algorytmu.

Kolejnym jest Modelowanie agentowe sprzedaży na rynku fonograficznym na sieciach złożonych

Zostanie opracowany model oparty na sieci oddziałujących agentów, reprezentujący głównych aktorów rynku, jakimi są konsumenci (fani), produkty (artyści) i producenci (wytwórnie fonograficzne) oraz krytycy.

europy

Obszarem naszych działań są również badania historyczne (m.in. zbrodnie Ukraińskiej Powstańczej Armii na Polakach w województwie wołyńskim) i doktryn ekonomicznych jak dystrybucjonizm, oraz funkcjonowanie administracji i sądownictwa w Polsce i na świecie.