Oferta i Kontakt

Adres korespondencyjny:

INSTYTUT BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH
67-200 GŁOGÓW

Regon: 364182938

Reprezentacja naukowa: ajarynowski@gmail.com

Reprezentacja komercjalizacji nauki: andrzejbudda@gmail.com

Reprezentacja finansowa: andrzejbudda@gmail.com
Instytut Badań Interdyscyplinarnych