Arsen w Głogowie, czystość powietrza w Polsce

O jakości powietrza w Polsce dużo się mówi, zwłaszcza w naszym Wrocławiu, który chwalebnie wyprzedził Kraków w wynikach pomiarów PM10 i PM2,5.

O epidemiologii chorób związanych z zanieczyszczeniami (choroby układu krążenia i oddechowego). Bazując na swojej eksploracji, połaczyłem w końcu umieralność z powodu układu krążenia ze strężeniem PM10 w przestrzennym modelu (podział na Polskę A i B))

16.03.2018 będziemy na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich się zastanawiać na społecznymi aspektami podwyższonego stężenia Arsenu.

Proszę zwrócić uwagę, że norma średniotygidniowej ekpozycji na arsen to 6ng/m3, a jesienią 2017 mieliśmy ponad 10krotne przekroczenie tej normy. Spadek wakacyjny jest najprawdopobnie wynikiem awarii Huty Głogów, ktora zmiejszyła znacznie w tym czasie swoją produkcję.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

5 × one =